Duy nhất cho 50 khách hàng đăng ký đầu tiên

Đăng ký ngay

Nhận ngay ưu đãi

Đăng ký tư vấn

Nhận ngay 1 bộ đầu xử lý hình ảnh

7.000.000đ

khi làm màn hình lớn hơn 20m2

Ưu đãi

1.000.000đ

Khi làm màn hình dưới 10m2

Ưu đãi

3.000.000đ

khi làm màn hình10-20m2

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY

GIẢI PHÁP CHO CÁC
VẤN ĐỀ CỦA BẠN

LED SAO VIỆT

Bạn cũng có thể gọi điện tư vấn miễn phí qua số điện thoại (24/7): 0916.729.469