PHẦN MỀM LẬP TRÌNH

Phần mềm Điều khiển biển 1 màu và 3 màu :

https://drive.google.com/open?id=0B_EZPziR8E_ISENfb2xjd2JOcHc

 

Phần mềm điều khiển Card LS Q1- Plus :

https://drive.google.com/open?id=1nHWlGYltWreYiryRoLWLsCpcSddy2gaf

 

Phần mềm điều khiển Card LINSN LedStudio

https://drive.google.com/open?id=1pEtCRvvCGvhIIN7r69SHGQBohfUqvsUV

 

LedSet 2.6.1

https://drive.google.com/open?id=1OSVh7Rq4QypNGDpuO4ayTgZ5-ITfx7Wo

 

Phần mềm LED 4U lập trình led vẫy :

https://drive.google.com/open?id=0B_EZPziR8E_IaEd5elQ0SDAwdWc

Sắp xếp :

Sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng

denledtqv

Giỏ hàng của tôi ( sản phẩm)

Tổng tiền giỏ hàng:

 
Hotline: 0916729469